Fag

På Gribskov Efterskole lægger vi stor vægt på den faglige undervisning. Vi fører op til folkeskolens afgangsprøver FP og FP10 og lever op til folkeskolens lovgrundlag. Det gælder følgende fag:

9. kl:
Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, naturfag, idræt, historie, kristendom, samfundsfag

10. kl:
Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik. Udover prøvefagene har alle 10. klasser også idræt

Ud over de faglige timer vælger man også et valgfag (ud over linjefaget), som ligger en time en gang om ugen. Det er meget forskelligt, hvad der bliver udbudt. Det kan f.eks. være: spansk for begyndere, fysisk træning, astronomi, krea, musik, flag football, kor, præsentationsteknik, 3D-spilprogrammering, superfood og meget mere. Valgfagene vælges 3 gange om året og skifter løbende.