På Gribskov Efterskole er vi stolte af vores høje faglighed. Vi fører elever til afgangsprøve i 9. og 10. klasse (FSA og FS10), fra skoleåret 21/22
kun 10. klasse

 

Dansk

Dansk handler om at dykke ned i sproget både teknisk og i overført betydning. Vi læser på og mellem linjerne, bliver klogere på afsendere og modtagere, lærer at gennemskue troværdige og utroværdige fortællere, udtrykke meninger, holdninger og historier mundtligt og skriftligt og meget, meget mere. Alle materialer er online og dansk er aldrig kedeligt!

Engelsk

I engelsk fordyber vi os i forskellige emner som identitet, minoriteter og helte. De fleste elever har så godt fat i engelsk, at diskussionerne bliver både relevante og åbner op for nye horisonter. Vi fordyber os i tekster af både skriftlig og visuel karakter. Fremlæggelser og kildeanvendelse er en naturlig del af undervisningen - hvor der lægges op til at bruge forskellige kreative modeller til at formidle sin viden.

Matematik

I matematik starter vi hvert emne med at gennemgå principperne bag de matematiske discipliner. Efterfølgende arbejder vi i grupper, således at vi hjælper hinanden med at forstå opgaverne. Når emnet er afsluttet, bruger vi tid på mundtlig matematik og forbereder os på, hvad der skal ske til prøven.
Vi bruger Ipads i undervisningen. Her anvender vi Regneregler som formelsamling. Desuden anvender vi matematiske programmer som Geogebra og Excel. De bliver anvendt som værktøjer, men det er stadig vigtigt, at man ved, hvordan principperne er rent matematisk.

Tysk

Alles super...! Hvad ved du om vores største nabo mod syd? Tysk er sprog og tysk er kultur – og Tyskland er i dag langt mere ”Multi-Kulti” og trendsættende i Europa, end vi måske forestiller os. At kunne tale tysk åbner muligheder for at studere og arbejde i Tyskland, hvor der er stor efterspørgsel efter danskere, der kan tale tysk. Der tales også tysk i lande som Schweiz og Østrig, og vi beskæftiger os derfor med tysk sprog og kultur, som de udfolder sig i forskellige tysksprogede områder. Vi arbejder med det levende tyske sprog gennem musik, tv, film og skrevne tekster f.eks. artikler, uddrag af bøger, digte og andet. Deutsch ist Spass

Fransk

C’est super – c’est français! Fransk er sprog og fransk er kultur. Vi skal få mest muligt viden om fransk sprog og stifte bekendtskab med fransk kultur - dels i Frankrig men også i andre fransksprogede lande. Gennem musik, tv, film og skrevne tekster f.eks. artikler, uddrag af bøger, digte og andet arbejder vi med det levende franske sprog, som det tales og skrives i fransksprogede lande i dag.
Via internettet og arbejdet med andre medier får man en oplevelse af, at fransk kan bruges som praktisk kommunikation i en global verden og man bliver samtidig introduceret til spændende idéer og tanker fra forskellige fransksprogede kulturer.

Fysik

I fysiktimerne arbejder vi med emnerne bølger og svingninger, lyd og lys, atmosfæren og gasserne, energi og energiomsætning, organisk kemi herunder fossile brændstoffer og alkohol.
Det er et meget spændende stof og gennemgangen vil for mange være alment dannende og for andre en direkte forberedelse til gymnasiet.
Arbejdet omfatter læreroplæg, gruppearbejder og opstilling og udførelse af forsøg.

Samfundsfag (kun 9. klasse)

Samfundsfag er et ”snakkefag”, hvor alle kan deltage med hver sin mening. Vi taler om mange forskellige emner og bliver klogere på fx, hvordan man finder ud af, hvem man skal stemme på, når man får stemmeret. Eller om det er ok, at vi betaler skat, og hvad går pengene til. Vi debattere og diskutere fx om alle skal være lige i Danmark - hvorfor/hvorfor ikke, eller om Trump kunne blive statsminister i Danmark.

Kristendom (kun 9. klasse)

I kristendomsundervisningen beskæftiger vi os med store og små spørgsmål fra hverdagen. Vi arbejder konkret med religion og religiøse forestillinger og deres betydning i en moderne dansk hverdag. Vi arbejder med temaer, der giver eleverne indsigt i og mulighed for at reflektere over spørgsmål som f.eks. personlig tro, religion som magtfaktor, religiøse følelser mv.
Undervisningen tager også udgangspunkt i aktuelle diskussioner eller konflikter, hvori religion spiller en rolle – og der findes masser af inspiration til dette på internettet.

Historie (kun 9. klasse)

I en moderne global verden med Facebook, internet og alverdens online informationer kan det være svært at se, hvad man kan bruge de gamle kilder og historiefaget til. Dér hvor historie bliver spændende, er når vi i historiske begivenheder og personer kan genkende ting, som også er relevante for nutidens samfund og mennesker. For bedst muligt at kunne leve sig ind i historiske forhold arbejder vi med forskellige historiske perioder og temaer, som har haft - og måske stadig har - stor betydning for vores samtid, både i Danmark og internationalt. Det kan være f.eks. spørgsmål om individets ret og pligt i samfundet, demokrati og magt, kriges betydning for, hvordan verden ser ud i dag osv.

Naturfag (kun 9. klasse)

Fra skoleåret 2016/17 blev fagene biologi, fysik/kemi og geografi samlæst. Det betyder, at der er en fælles mundtlige prøve i disse fag. Vi har valgt følgende fælles fokusområder: "Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer", "bæredygtig energiforsyning på lokal og global plan", "teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår" og "strålings indvirkning på levende organismers levevilkår".
Undervisningen er parallel lagt, så fagene arbejder meget tæt sammen. Samme emner bliver belyst fra alle 3 fag. Det særlige ved denne undervisningsform er, at det bliver meget tydeligt, at alle de naturfaglige fag hører sammen. Grænserne mellem fagene kan være meget utydelige og nogle tilfælde helt usynlige.
Internettet bliver brugt meget i undervisningen fx til dataindsamling og udskrivning med systemet Pasco.

Idræt

Den grønne natur og vores hal danner de perfekte rammer om undervisningen i idrætsfaget. Idræt er det fag på skemaet, hvor du får mulighed for at bevæge kroppen, mærke pulsen og få energi til resten af dagen. 
Idræt er de seneste år blevet et prøvefag (for 9. klasse), hvilket stiller krav til fuldt fokus, når vi kun har faget sammen i ét år. Vi bruger hallen til fx boldspil, dans og akrobatik og benytter os herudover af træningsrummet til træningslære og styrketræning og teorilokalet til at få sat fagbegreber på vores praksis. 
Vores" idrætsbog" er en nyudviklet e-bog med instruktionsvideoer og den nyeste teori, som kan bruges direkte på computeren i hallen. Samtidig har vi kameraet lige ved hånden, når vi skal filme hinanden til bevægelsesanalyser og fejlretning.