Grundregler

Når så mange mennesker er samlet på ét sted, er det vigtigt at have nogle få og klare grundregler, der er med til at skabe nogle gode rammer for vores samvær og fællesskab. På Gribskov Efterskole har vi følgende grundregler, som du accepterer ved at melde dig ind som elev på skolen. Desuden skriver dine forældre under på at de er orienteret om grundreglerne.

  • Du skal udvise respekt for alle på skolen.
  • Du skal følge undervisningen. Det vil sige at du skal lave lektier, møde til dine timer – til tiden, og du skal følge det øvrige program på skolen.
  • Du må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer, hverken på skolen eller til eller fra skolen.
  • Det er ikke tilladt at ryge eller tage snus på og omkring skolen.