Uddannelses- erhvervsvejledning

Et efterskoleophold, er for mange et vigtigt bindeled mellem grundskole og ungdoms- og erhvervsuddannelse.

Vi hjælper dig så godt vi kan, med at træffe de rigtige valg, for din nærmeste uddannelsesfremtid.
Efterskolen samarbejder med UU-centrene om de unge, men vi planlægger i høj grad selv hvordan vejledningen skal foregå

Vi arbejder på Gribskov Efterskole målrettet hen mod en vejledning som integreres i skolens praksis og på den måde bliver en del af året på efterskolen.

Se Efterskoleforeningens vejledningssyn hér