Undervisningsmiljøvurdering (UMV)
og kvalitetsevaluering

Gribskov har foretaget en undervisningsmiljøvurdering november 2016
og en evaluering af undervisningens kvalitet i april 2017.