Gribskov Efterskole er en privat, selvejende efterskole, hvor man betaler for ophold og undervisning. Skolen hjælper forældrene med at søge statsstøtte.

Skolepengene betales månedsvis. Skoleåret på 43 uger begynder midt i august og slutter i juni året efter. Ferier og fridage følger stort set folkeskolen, bortset fra uge 7 og de 3 dage før påske, hvor vi har undervisning som normalt. Indmeldelsen gælder hele skoleåret, og ved indmeldelsen betales gebyr og depositum.

På Efterskoleforeningens hjemmeside Link til Efterskoleforeningen kan man beregne forældrebetalingen.

Forældre skal være opmærksomme på, at planlagt fravær i 3 eller flere sammenhængende dage vil pr. uge koste kr. 3.000,- (Skoleåret 2019/20) (inkl. egenbetaling for ugen). Beløbet dækker det statstilskud som skolen mister.

Såfremt eleven udmeldes inden skoleåret er slut, betaler hjemmet for fuld betaling i de følgende 3 skoleuger i frameldingsgebyr. Man skal være opmærksom på, at statsstøtten bortfalder når eleven ikke længere bor på skolen. Dette gælder også selv om frameldingen sker på skolens foranledning.

 

Betingelser for optagelse

 1. Informationsmøde
  For at blive optaget på skolen skal ansøgeren besøge skolen til et informationsmøde.
 2. Tilmeldingsgebyr og depositum
  For at blive optaget, skal der indbetales et tilmeldingsgebyr (1.950,-) og depositum (2.000,-) i henhold til kontrakten. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke, hvis man efterfølgende framelder opholdet på skolen.
 3. Årgang og linievalg
  Eleven er sikret optagelse på den ønskede årgang, det ønskede klassetrin og det ønskede liniefag, når skolen har modtaget tilmeldingsgebyr, og når skolen derefter skriftligt har bekræftet, at eleven er optaget.
  Såfremt der ikke er plads på den ønskede årgang, det ønskede klassetrin og det ønskede liniefag, bliver ansøgeren optaget på venteliste. Det koster ikke noget at stå på venteliste.
 4. Skolepenge
  Skolepengene dækker: Kost, logi, undervisningsmaterialer og ture arrangeret af skolen herunder lejrskoler. Der er ingen ekstra opkrævninger i løbet af skoleåret. Egenbetalingen fordeles i 11 rater. Første rate betales 1. juli før skoleårets start, og sidste rate betales 1. maj.
 5. Elevstøtte
  Fra skolepengene trækkes den statslige elevstøtte. Den resterende del udgør forældrenes egenbetaling. Den statslige elevstøtte er afhængig af husstandens indkomst 2 år før skoleårets start og antal søskende under 18 år ved skoleårets start. Skemaet til ansøgning om støtte modtager du fra skolen. Skolen søger støtten når skemaet er underskrevet og returneret. Staten yder støtte til 42 skoleuger.