Lovpligtige oplysninger

Læs alle vores lovpligtige oplysninger 

Gribskov 2021 Web N2A9543

Grundregler

Når så mange mennesker er samlet på ét sted, er det vigtigt at have nogle få og klare grundregler, der er med til at skabe nogle gode rammer for vores samvær og fællesskab. På Gribskov Efterskole har vi følgende grundregler, som du accepterer ved at melde dig ind som elev på skolen. Desuden skriver dine forældre under på at de er orienteret om grundreglerne.

- Du skal udvise respekt for alle på skolen.
- Du skal følge undervisningen. Det vil sige at du skal lave lektier, møde til dine timer – til tiden, og du skal følge det øvrige program på skolen.
- Du må ikke indtage alkohol eller euforiserende stoffer, hverken på skolen eller til eller fra skolen.
- Det er ikke tilladt at ryge eller tage snus på og omkring skolen.

Uddannelses - og erhvervsvejledning

Et efterskoleophold, er for mange et vigtigt bindeled mellem grundskole og ungdoms- og erhvervsuddannelse. Vi hjælper dig så godt vi kan, med at træffe de rigtige valg, for din nærmeste uddannelsesfremtid.
Efterskolen samarbejder med UU-centrene om de unge, men vi planlægger i høj grad selv hvordan vejledningen skal foregå. Vi arbejder på Gribskov Efterskole målrettet hen mod en vejledning som integreres i skolens praksis og på den måde bliver en del af året på efterskolen.

Lov om gennemsigtighed

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1. 

Se vores evalueringer, handlingsplaner og statistik

GDPR

Læs mere

Inklusion

Læs mere