Værdigrundlag

Gribskov 2021 Web EA12543

På Gribskov Efterskole arbejder vi hver dag for:

- At skabe et stærkt og trygt fællesskab, hvor alle møder hinanden med anerkendelse og respekt

- At give eleverne de bedste rammer for dannelse og personlig udvikling

- At eleverne bliver så fagligt stærke som muligt

- At eleverne bliver oplyste og aktive deltagere i vores demokratiske samfund

- At året bliver fyldt med fantastiske oplevelser