Fag

På Gribskov Efterskole har man:

- Obligatoriske fag

- GE-fag

Læse mere nedenfor.

Gribskov 2021 Web EA12094

Obligatoriske fag 

Ud over det linjefag man valgte, da man tilmeldte sig efterskolen, har man følgende obligatoriske fag:

Dansk

Dansk handler om at dykke ned i sproget både teknisk og i overført betydning. Vi læser på og mellem linjerne, bliver klogere på afsendere og modtagere, lærer at gennemskue troværdige og utroværdige fortællere, udtrykke meninger, holdninger og historier mundtligt og skriftligt og meget, meget mere. Alle materialer er online og dansk er aldrig kedeligt!

Engelsk

I engelsk fordyber vi os i forskellige emner som identitet, minoriteter og helte. De fleste elever har så godt fat i engelsk, at diskussionerne bliver både relevante og åbner op for nye horisonter. Vi fordyber os i tekster af både skriftlig og visuel karakter. Fremlæggelser og kildeanvendelse er en naturlig del af undervisningen - hvor der lægges op til at bruge forskellige kreative modeller til at formidle sin viden.

 

Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal erfare at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation

Idræt

Den grønne natur og vores hal danner de perfekte rammer om undervisningen i idrætsfaget. Idræt er det fag på skemaet, hvor du får mulighed for at bevæge kroppen, mærke pulsen og få energi til resten af dagen. Vi bruger hallen til fx boldspil, dans og akrobatik og benytter os herudover af træningsrummet til træningslære og styrketræning.

GE-fag

På Gribskov Efterskole har man GE-fag. GE-fag handler om, at man som elev bliver klædt rigtig godt på til den fremtid, som venter efter efterskolen. Det er 5 fag, som man alle kommer igennem i løbet af året. Man har 4 lektioner GE-fag om ugen. Ge-fag er følgende:

Debat og mening

I demokratiets navn er det vigtigt at være oplyst og interessere sig for samfundet.

Et indblik i dagsaktuelle nyheder i verdenen udenfor. Vi dykker ned i små og store nationale og internationale begivenheder. Derefter debatterer vi dem og forsøger at finde et ståsted til vores holdninger. Måske kan vores meninger endda rykkes lidt ved at erhverve ny viden og lytte til andres indspark?

Mikkel har altid masser af emner i ærmet, men vi skal først og fremmest debattere de sager, som optager jer elever.

Innovation og Projektledelse

Vi fordyber os i kreative og innovative processer, hvor vejen fra idé til produkt er omdrejningspunktet. Eleverne præsenteres for forskellige innovationsværktøjer og arbejder med ting som markedsbehov, generering og validering af idéer, konkurrentanalyser og produktudvikling.
Eleverne skal både arbejde frit med egne idéer og drømme men også helt konkrete problemstillinger, som vi finder løsninger til. I den sammenhæng udvikles der gruppevis en pitch, hvor formidlingen af produktet er i fokus.

Verdensborger

Et fag som har fokus på, hvordan vi mennesker berører naturen og dens økosystemer. Vi skal arbejde med FN’s 17 verdensmål, hvor vi hver gang vil tage fat i et nyt mål. Vi vil både lave forsøg, som er knyttet til miljø/klima-spørgsmål, men også arbejde med teoretiske opgaver. Faget skal ses som en måde at blive oplyst omkring interaktionen mellem mennesker og natur.

Grænseland

I dette fag udforsker vi emner, som handler om os som mennesker og vores væren i verden. Vi skal blive klogere på emner som grænser, normer, identitet og meget mere, gennem snak, lytning, læsning og debat.

Vi går i dybden med det, som rører sig hos jer, men vi orienterer os også ud mod samfundet, og hvad der rører sig der.

Krop og sundhed

Hvad er egentlig sundhed? Og hvad kan jeg selv gøre for at få mest muligt ud af min krop?

I krop og sundhed skal vi bl.a. lære om hvad sundhed egentlig er, hvilken betydning kost og træning har for vores velvære. Dertil skal vi også have en forståelse for hvordan hjerne, organer, knogler og muskler spiller sammen.